Den Anatomiske By Wunschmachine

Den Anatomiske By er en scenekunstnerisk udviklingsworkhsop der undersøger hvordan vores kroppe er formet af byrummet. Hvilke kroppe, med hvilke tanker findes i byen? hvordan skærper vi sind og krop til at kunne begribe dette?

Min krop er på én måde når den sidder i en varm stue på en behagelig stol, hvor solen skinner ind af vinduet og den hører fuglesang; og på en anden, når den står midt i et travlt lyskryds i København. Men alle disse forskellige RUM, som min krop opholder sig i og bevæger sig igennem, indlejres i min krop og former den på alle mulige forskellige niveauer.

Hvordan formes vores kroppe af et sådan moderne byrum? Og kan vi med denne bevidsthed skabe en øget sanselig, kropslig tilstedeværelse, og en generobring af byens RUM?

Projektet blev støttet af Statens Kunstfond

SE MERE